toka

İşe Alım

İkbal olarak, insan kaynağı ihtiyacımızın karşılanmasında yaklaşımımız, tüm adayları tarafsız ve fırsat eşitliği doğrultusunda değerlendirip, İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından belirlenen yöntemlerle ( Mülakat / sınav vb.) doğru adayı tespit etmektir.

Performans Yönetimi

İkbal olarak, somut, ölçülebilir hedeflere ve karşılıklı iletişime dayalı performans değerlendirmesiyle, çalışanlarımızın eğitim ihtiyacının belirlenmesi, kariyer haritalarının oluşturulması ve adil ücret politikasının sürdürülebilmesi temel amacımızdır.

Eğitim Geliştirme

Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini ve sorumluluk alanlarıyla ilgili yetkinliklerini arttırabilmek amacıyla eğitim olanakları sağlanmaktadır. İkbal olarak, belirlediğimiz vizyona ulaşmamızda, en önemli etkenin sürekli değişim ve gelişim olanaklarının sağlanması olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.